This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme under grant agreement no 619568

SWEDEN

2016-06-30:

 

Vårt arbete med att samla in testfiler pågår nu för fullt.

 

Allmänna instruktioner om testfiler finns i dokumentet, Information_test_files.

 

Det excel-formulär vi vill ha ifyllt finns under, Testfiles_desc_inf-non-experts_v1.0. Observera att den enda informationen som är obligatorisk är dina kontaktuppgifter i Contributor-fliken och en del grundläggande information i fliken General: filnamn, filstorlek, formattyp, användningsbegränsningar och kända fel. Att fylla i informationen under flikarna PDF_A, TIFF och AV är uppskattat men inte obligatoriskt. Vi är intresserade av att få beskrivningen ifylld så mycket som möjligt, men om du bara kan göra det i mycket begränsad omfattning är vi fortfarande mer intresserade att erhålla testfiler.

 

Den som tar emot testfiler i Sverige är Bengt Neiss på Kungliga Biblioteket. Det är honom ni skall ta kontakt med. Bland annat får man diskutera om det är ett begränsat antal filer som kan skickas med epost eller om de är större volymer som får föras över på annat sätt. Bengt Neiss nås på:

E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Telefon: 010-709 35 41

 

Allmänna frågor kan också riktas till mig,

Magnus Geber

E-post: fornamn.efternamn@riksarkivet.se

Telefon: 010-476 71 52

 

NATIONAL ACTIVITIES

Official Media Partner: Digital Meets Culture.

Designed & Powered by: Promoter SRL.